’t Pömpke, gevestigd aan de Slakweg 10, 7011 EW te Gaanderen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven is in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

’t Pömpke

Slakweg 10

7011 EW Gaanderen

info@pompkeverhuur.nl

www.pompkeverhuur.nl

www.pompkecatering.nl

www.pompketenten.nl

www.arts-liebrand.nl/shop

Persoonsgegevens welke wij verwerken

’t Pömpke verwerkt je persoonsgegevens doordat/als je gebruikt maakt van onze diensten, of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. 

In het onderstaande overzicht is te zien welke persoonsgegevens wij verwerken:

Voor en achternaam Wanneer je een bestelling plaatst (dan wel een account aanmaakt) in onze webshop, wanneer je een contact formulier invult op onze website. Verwerken wij je voor en achternaam.
Adres Wanneer je een bestelling plaatst (dan wel een account aanmaakt) in onze webshop. Verwerken wij je adres.
Email adres Wanneer je een bestelling plaatst (dan wel een account aanmaakt) in onze webshop, wanneer je een contact formulier invult op onze website. Verwerken wij je email adres. 
IP-adres Wanneer je een bestelling plaatst (dan wel een account aanmaakt) in onze webshop, wanneer je een contact formulier invult op onze website. Verwerken wij je voor en achternaam.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website(s) De gegevens over jouw activiteiten op onze website worden verwerkt door Google Analytics. Hierbij anonimiseren wij je IP-adres waardoor deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om jouw als persoon te identificeren. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden, waaronder ook specialisten van Google.
Internetbrowser en apparaat type Door het gebruik van Google Analytics kunnen wij achterhalen welke browser en apparaat type je gebruikt. Deze informatie is volledig anoniem, aangezien wij de ip-adressen hiervoor niet verzamelen cq. koppelen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. 
Telefoonnummer Wanneer je een bestelling plaatst (dan wel een account aanmaakt) in onze webshop, wanneer je een contact formulier invult op onze website. Verwerken wij je telefoonnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pompkeverhuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken

’t Pömpke verwerkt jouw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:

  • Verzenden van offerte’s en informatie aanvragen
  • Het verwerken/afhandelen van bestellingen gedaan bij ons bedrijf 
  • ’t Pömpke analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Geautomatiseerde besluitvorming

’t Pömpke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken welke (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een fysiek persoon (bijvoorbeeld een medewerker van ’t Pömpke) tussen zit. 

Type gegevens Duur Reden Voornaam Achternaam Email adres Onbeperkt Wanneer je een contactformulier invult op onze website, worden deze gegevens bewaard in ons systeem totdat wij deze verwijderen. 
Voornaam Achternaam Email adres Adres IP-adres Telefoonnummer Onbeperkt Waneer je een bestelling plaatst in onze webshop worden deze gegevens bewaard, totdat je account verwijder wordt. Zoals eerder in onze privacy verklaring genoemd: om je gegevens in te zien en/of te (laten) verwijderen, neem contact op met info@pompkeverhuur.nl. Wij reageren binnen 30 werkdagen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

’t Pömpke deelt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare items, die wij gebruiken

’t Pömpke gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen door de browser van je computer, tablet, smartphone of ander browser apparaat. ’t Pömpke gebruikt cookies puur voor technische functionaliteiten. Deze zorgen dat de website correct werkt, jouw voorkeursinstellingen worden onthouden en functionaliteiten als winkelmand goed werken. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. 

Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je de cookie geschiedenis (hiervoor opgeslagen cookie’s) verwijderen. 

Voor een toelichting kun je kijken op deze pagina: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Zie ook onze pagina over cookies: Cookies op site’s van ’t Pömpke 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of te wijzigen.  Ook heb je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ’t Pömpke en heb je het recht om de gegevens op te vragen. Dit houdt in dat je een verzoek kan indienen bij ons, om je bij ons bewaarde persoonsgegevens toegestuurd te krijgen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pompkeverhuur.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

’t Pömpke wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

‘t Pömpke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@pompkeverhuur.nl